Perspektywa ratingu dla Polski


Według oceny kanadyjskiej agencji ratingowej DBRS długoterminowy rating dla Polski w walucie obcej oraz lokalnej utrzymuje się w perspektywie negatywnej.

Ocena zdolności kredytowej:

Polska ma solidne fundamenty makroekonomiczne

  • płynny kurs walutowy

  • integracja z krajami UE

Negatywna ocena wynika w dużej mierze z powodu słabej rentowności banków oraz starzejące się społeczeństwo. Sytuacja jednak może ulec poprawie, jeśli rząd przyczynie się do sytuacji, kiedy konwersja kredytów hipotecznych nie podważy stabilności finansowej państwa.