Przyjazna twarz biznesuTwoje finanseSkuteczne inwestycje

Przyjazna twarz biznesu

Dowiedz się jak prowadzić swoją firmę

Learn More

Twoje finanse

Zadbaj o poprawne prowadzenie księgowości

Learn More

Skuteczne inwestycje

Dowiedz się w co inwestować

Learn More

Działalność jednoosobowa

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą w Polsce formą prowadzenia własnego biznesu. Według danych statystycznych, 83,6% firm zarejestrowanych w naszym kraju to właśnie jednoosobowe działalności gospodarcze. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca występuje jako osoba fizyczna. Odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Działalność tego typu normowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego.

Spółka cywilna

Spółka cywilna, jest najprostszą formą prowadzenia działalności przez dwóch lub więcej wspólników. W Polsce 7,98% przedsiębiorstw są to spółki cywilne. Ta forma działalności określana jest przez Kodeks Cywilny. Podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, spółka cywilna również nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to, że nie może być podmiotem praw i obowiązków, spółka cywilna jako […]

Spółka komandytowa

Spółki z ograniczona odpowiedzialnością stanowią trzecią co do występowania w naszym kraju formę organizacyjną przedsiębiorstw, czyli 7,08% ogółu zarejestrowanych w Polsce firm. Uwarunkowania prawne Umowa spółki z o.o. musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, spółka może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają osobowość prawną, a ich wspólnicy nie […]

Spółka z o.o.

Spółka komandytowa to spółka posiadająca osobowość prawną, funkcjonująca na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Jest to forma organizacyjna, która zakłada nierówny podział odpowiedzialności fizycznej wobec wierzycieli. W tym modelu jeden wspólnik odpowiada przed wierzycielami całym swym majątkiem – komplementariusz, drugi zaś jedynie do ustalonej kwoty – komandytariusz. Spółka komandytowa musi mieć w nazwie […]